Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProfil Yang Di-Pertua

​​


Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah
Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Haji Abu Bakar
(01 April 2000 sehingga sekarang).​

Tarikh & Tempat Lahir :
Dilahirkan pada 23 September 1945, Kampong Kianggeh, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

Pendidikan :
 1. Sekolah Melayu Pekan Brunei (1954),
 2. Sekolah Melayu Jamalul Alam,
 3. Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin Kuala Belait (1956-1958),
 4. Sekolah St. Micheal’s (1958-1959)
 5. Maktab Antony Abell, Seria (1959-1966).

Kerjaya :
 1. Pegawai (Merinyu) Polis (01 Januari 1967 – 28 November 1971).
 2. Timbalan Pengawal Kastam dan Eksais Diraja Brunei (29 November 1971 – 1975).
 3. Pengawal Kastam dan Eksais Diraja Brunei (1975 – 31 Mac 2000)
 4. Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara (01 April 2000 – Sekarang)
 5. Grand Chamberlain (20 Ogos 1986 – 1992).

Keahlian :
 1. Ahli Majlis Mesyuarat Diraja,
 2. Ahli Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja.
 3. Ahli Mesyuarat Adat Istiadat

Gelaran & Tarikh Pengurniaan :
 1. Diisytiharkan menjadi Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar apabila berkahwin dengan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. (Tarikh Pengurniaan – 06 November 1969)
 2. Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad. (Tarikh Pengurniaan – 14 Januari 1970)
 3. Yang Amat Mulia Pengiran Shahbandar Sahibul Bandar. (Tarikh Pengurniaan – 02 Ogos 1972)
 4. Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah. (Tarikh Pengurniaan – 08 April 1975)

Bintang-Bintang Kebesaran & Pingat-Pingat Kehormatan :
 • D.K. (Laila Utama) – 15 Julai 1972
 • D.K. (Seri Utama) – 15 Julai 1971
 • Grand Cordon of the Nile (Egypt) – 17 Disember 1984
 • Knight Grand Cross (1st  Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant (Thailand) – 01 November 1998
 • Order of Diplomatic Service Merit Heung-In Medal (Republik of Korea) – 12 November 1988
 • Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) Kehormat – 09 Mac 1989
 • Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (PHBS) – 15 Julai 1971
 • Pingat Jasa Kebaktian (PJK) – 02 Febuari 1989
 • Pingkat Kerja Lama (PKL) – 19 Disember 1987
 • Pingat Jubli Perak – 05 Oktober 1997
 • Pingat Pengisytiharan Kemerdekaan – 10 Mac 1997
 • Pingat Pertabalan Yang Di-Pertuan Agong
 • Pingat Pertabalan Sultan Selangor, Sultan Sallahuden Abdul Aziz Shah

Tugas (Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah) :
 1. Menjadi Pengapit kepada Pengiran Perdana Cheteria Laila Diraja Sahibun Nabalah
 2. Pembantu Pengiran Perdana Cheteria Laila Diraja Sahibun Nabalah dalam memerhatikan hal-ehwal tugas-tugas yang dijalankan oleh Cheteria-Cheteria dan membuat perundingan.
 3. Mempersembahkan nasihat-nasihat yang berkebajikan kepada Sultan.

Nama Isteri & Anak-Anak :
Isteri – Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien.
Ramai anak (4 orang lelaki dan seorang perempuan) iaitu:

 1. Yang Amat Mulia Lieutenant Pengiran Anak Haji Abdul Wadood Bolkiah bin Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.
 2. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Mohammed Al-Mokhtar bin Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.
 3. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul 'Ali Yil-Kabier bin Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.
 4. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Hajah Ameenah Bushral Bulqiah binti Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.
 5. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Qudduus bin Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.

Kegemaran :
Masa terluang dihabiskan dengan kerja-kerja berkebajikan dan bersukan.