The Government of Brunei Darussalam

sidebar.gif (10867 bytes)

Struktur Organisasi

Jabatan Adat Istiadat Negara diketuai oleh Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara dengan dibantu oleh Penolong Kanan dan Penolong Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara.

Jabatan Adat Istiadat Negara dibahagikan kepada tiga Bahagian dan setiap bahagian mengandungi unit-unit kecil.

1. Bahagian Pentadbiran.

i). Unit Pentadbiran.
ii). Unit Alat-Alat Kebesaran Diraja.


2. Bahagian Protokol.

i). Unit Majlis -Majlis Beristiadat.
ii) Unit Data dan Maklumat.


3. Bahagian Pemberigaan.

i). Unit Penyelidikan dan Arkib.
ii). Unit Sebaran Maklumat dan Rekabentuk.


 

Sila Tekan CARTA ORGANISASI untuk melihat.
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts ||