Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pemberigaan

Bahagian Pemberigaan ini mengandungi tiga unit, iaitu Unit Penyelidikan & Dokumentasi, Unit Sebaran & Penerbitan dan Unit Promosi, Pameran & Arkib. Bahagian ini diketuai oleh Pegawai Adat Istiadat.
*Juga berperanan di bahagian

I.  Unit Penyelidikan & Dokumentasi

Unit Penyelidikan & Dokumentasi ini diketuai oleh Pegawai Adat Istiadat dan dibantu oleh Pegawai Penyelidik. Antara tugas dan tanggungjawab unit ini ialah:

 1. Membuat penyelidikan yang berhubungkait dengan tatacara perlaksanaan Adat Istiadat Kebruneian khususnya Adat Istiadat Diraja dan juga adat istiadat yang diamalkan oleh puak-puak Melayu Brunei.
 2. Mendokumentasikan hasil-hasil penyelidikan untuk dijadikan simpanan arkib dan rujukan sekunder bagi para penyelidik khususnya Mahasiswa yang menulis Latihan Ilmiah, Dissertasi atau Thesis bagi pengajian mereka. Bahan-bahan tersebut juga dapat digunakan rujukan bagi penyediaan kertas kerja seminar, ceramah dan bengkel.
 3. Menyelidik, menilai dan menentukan keputusan mengenai tuntutan status Pengiran-pengiran dan Awang-Awang.

II.  Unit Sebaran & Penerbitan

Unit Sebaran & Penerbitan diketuai oleh Pegawai Penyelidik dan dibantu oleh Pegawai Penyelidik. Antara tugas dan tanggungjawab unit ini ialah:

 1. Mengendalikan aktiviti-aktiviti ceramah, taklimat, seminar dan bengkel mengenai Adat Istiadat bagi Kementerian-kementerian Kerajaan, Jabatan-jabatan, Sekolah-sekolah Menengah Atas dan Bawah, Mukim-mukim, Kampong-kampong, Persatuan-persatuan dan pihak swasta di negara ini.
 2. Menulis dan menerbitkan buku, kertas-kertas kerja dan rencana yang berkaitan dengan Adat Istiadat Diraja, Adat Istiadat Kebruneian dan Adat Istiadat Puak-Puak Melayu Brunei yang terdapat di negara ini.
 3. Membuat penyelidikan yang berhubungkait dengan tatacara perlaksanaan Adat Istiadat Kebruneian khususnya Adat Istiadat Diraja dan juga adat istiadat yang diamalkan oleh puak-puak Melayu Brunei.

III.  Unit Promosi, Pameran & Arkib

Unit Promosi, Pameran & Arkib diketuai oleh Pegawai Adat Istiadat dan dibantu oleh Pegawai Penyelidik. Antara tugas dan tanggungjawab unit ini ialah:

 1. Membuat promosi mengenai kegiatan jabatan yang berupa seminar, kursus dan bengkel melalui media elektronik dan media cetak.
 2. Merancang, menyusun dan menjaga kesempurnaan, keselamatan dan kebersihan barang-barang yang dipamerkan di balai pameran.
 3. Menyediakan salinan buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan Adat Istiadat Kebruneian sama ada berupa terbitan atau yang dimuat turun daripada laman sesawang untuk dijadikan rujukan buat para penyelidik, penuntut-penutut dan Pegawai-pegawai yang memerlukan.
 4. Menyimpan dan menjilid buku-buku, risalah-risalah serta chiri-chiri, surat-surat tauliah, doa selamat, surat jemputan dan sebagainya.
 5. Menyediakan lukisan-lukisan mengenai rekabentuk alat-alat kebesaran bagi kegunaan teks-teks ceramah serta lukisan kad-kad jemputan, buku program dan sebagainya.