Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi dan Misi

Visi
Untuk memberikan masyarakat Brunei pengetahuan dan pemahaman tentang Adat Istiadat Diraja dan Adat Istiadat Kebruneian.


Misi
Bertanggungjawab dalam melaksanakan Majlis-Majlis/Beristiadat serta merancang dan menyusun cara dan corak pemberigaan warisan adat yang dipusakai turun-temurun kepada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam.